Vítejte na stránkách společnosti KANFAS

Smyslem a posláním požární ochrany je ochrana lidských životů a všech majetkových hodnot se zvláštním zřetelem k ochraně majetku před škodami způsobenými požáry. Všechna preventivní opatření lze shrnout do čtyř základních oblastí:

  • zabránění vzniku požáru
  • zamezení rozšíření požáru
  • zabezpečení evakuace osob a případně i materiálu
  • zajištění rychlého a účinného hasebního zásahu

Našim klientům nabízíme veškeré služby a vybavení ke splnění těchto náročných preventivních opatření. Naším cílem je naprostá spokojenost všech našich zákazníků. Všechny námi nabízené činnosti provádí naši odborně připravení zaměstnanci v hlavním pracovním poměru.

 

Novinky v PO

Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb...

více

Hasicí přístroje

Informace o instalaci a způsobu použití hasicích přístrojů...

více

Bezpečnostní značky

Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání...

více

Kontakt

Stanislav Kandus - KANFAS
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
tel., fax: 251 819 727