O společnosti

Firma Stanislav Kandus Kanfas vznikla v roce 1990. Firma je od roku 1994 plátcem DPH a od roku 2001 je také členem Profesní komory požární ochrany. Od roku 1991 se zabýváme poskytováním služeb v oboru požární ochrany a s růstem firmy byly rozšířeny i o služby v oboru bezpečnosti práce.

Zákon o Požární ochraně č. 133/1985 Sb. v posledním platném znění definuje povinnosti fyzických a právnických podnikajících osob v oblasti požární ochrany. Rozsah plnění těchto povinností je dán typem provozovaných činností či objektů. Naše společnost nabízí komplexní řešení o zajištění požární bezpečnosti od A do Z. Takzvaně na klíč Vám zajistíme od dokumentace, školení přes technické revize zařízení obě oblasti – požární ochranu i bezpečnost práce.

Komplexní zajištění činností představuje především:

 • zajištění prevence PO a BOZP ve Vaší firmě
 • zpracování dokumentace PO a BOZP
 • činnost osoby odborně způsobilé – výkon požárního a bezpečnostního technika
 • zastupování před orgány státního požárního dozoru a inspekce práce
 • školení PO a BOZP, včetně odborných
 • poradenství a konzultační činnost PO a BOZP
 • revize a opravy hasicích přístrojů včetně zajištění tlakových zkoušek
 • revize a opravy zařízení pro zásobování požární vodou
 • revize a opravy suchovodů
 • revize a opravy požárních klapek a uzávěrů
 • revize čidel CO včetně kalibrace
 • revize požárního odvětrání
 • revize a montáž protipožárních ucpávek INTUMEX a HILTI
 • prodej případně audit bezpečnostních a fotoluminiscenčních tabulek

Zcela automaticky sledujeme veškeré termíny revizí, školení a dalších periodických činností. Případná rizika vyplývající z problematiky daného podnikání máme dostatečně pojištěny u pojišťovny Česká pojišťovna.

 

Novinky v PO

Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb...

více

Hasicí přístroje

Informace o instalaci a způsobu použití hasicích přístrojů...

více

Bezpečnostní značky

Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání...

více

Kontakt

Stanislav Kandus - KANFAS
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
tel., fax: 251 819 727