O společnosti

Smyslem a posláním požární ochrany je ochrana lidských životů a všech majetkových hodnot se zvláštním zřetelem k ochraně majetku před škodami způsobenými požáry. Všechna preventivní opatření lze shrnout do čtyř základních oblastí:

  • zabránění vzniku požáru
  • zamezení rozšíření požáru
  • zabezpečení evakuace osob a případně i materiálu
  • zajištění rychlého a účinného hasebního zásahu

Našim klientům nabízíme veškeré služby a vybavení ke splnění těchto náročných preventivních opatření. Naším cílem je naprostá spokojenost všech našich zákazníků. Všechny námi nabízené činnosti provádí naši odborně připravení zaměstnanci v hlavním pracovním poměru.

Jsme členy Profesní komory PO